BraveCross Wikia
Advertisement
BraveCross Wikia

ค่ายทหาร

    กองกำลังทหาร มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อช่วยในการผ่านดันเจี้ยนในต่างละด่าน ยิ่งเลเวล ยิ่งมาก ความจำเป็นของกองกำลังทหารยิ่งมีความสำคัญขึ้นไป ทหารแต่ละตัวมีความแตกต่างกันออกไป เราจึงต้องศึกษาความสามารถของทหารและเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

การจ้างทหาร

- กดที่เมนู ค่ายทหาร
- เลือกทหารที่ต้องการจะใช้งาน(ขึ้นอยู่กับเลเวลและการพัฒนาของทหาร)
- กดที่ ข้อมูล
- ข้อมูลจะโชว์ ว่าหากต้องการใช้งานทหาจะต้องใช้ War Soul เท่าไหร่
- เมื่อจ้างด้วย War Soul มาแล้ว จะเห็นว่าทหารเหล่านั้นออกมายืนให้เราเห็น และหรือต้องการ ไม่พักทหารไว้ก็ให้กดที่ทหารตัวนั้นและกด พัก"Rest"

IMG 0802.png
IMG 0803.png
IMG 0805.png
IMG 0806.png
IMG 0807.png

จัดขบวนทัพ

IMG 0804.png
Advertisement