FANDOM


อัพเกรดอุปกรณ์

เพิ่มระดับ

1. สามารถทำได้โดย แตะที่อุปกรณ์

2. เลือกเพิ่มระดับ

3. เลือก เพิ่มระดับ (บวกทีละขั้น) เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว(บวกทีเดียวให้ถึงสูงสุด) **สูงสุด คือบวกได้เท่ากับเลเวลของฮีโร่นั้นๆ**

เพิ่มระดับ

พัฒนา

1. สามารถ พัฒนา อุปกรณ์ ได้โดยแตะที่อุปกรณ์

2. หน้าจอจะแสดง ของที่จะต้องนำมาสะสมกันเพื่อ พัฒนา

หากมีไม่ครบ ให้แตะที่ของชิ้นนั้น ระบบจะบอกแผนที่ๆดรอปไอเทมนั้นๆ หากผู้เล่น เปิดฉากนั้นแล้ว

3. เมื่อของครบแล้ว ก็แตะที่ หลอม

พัฒนา

เพิ่มระดับค่าเพิ่ม

1. การอัพเกรด ทำได้โดย แตะที่อุปกรณ์ จากนั้น เลือก เพิ่มระดับค่าพลัง

2. การอัพเกรดจะได้ใช้ Gem สีต่างๆ เรียงตามลำดับ Blue Gem, Purple Gem, Orange Gem, Red Gem

Upg

ปรับแต่ง

1. การปรับแต่ง แตะที่เมนู ปรับแต่ง

2. การปรับแต่ง จะต้องใช่ Cost หาได้จากการย่อย ไอเทมต่างๆ

2.1 วิธีการย่อย ให้แตะที่เมนู "รับ" จากนั้นเลือกไอเทมที่ต้องการจะย่อย หรือกดเมนู "หลอมระดับปกติ" หรือ "หลอมระดับแรร์"

Refine

3. เมื่อมี ไอเทมสกัดแล้ว ให้แตะที่ Refine(สกัด)

ปรับแต่ง

เสริมพลัง

1. การเสริมพลัง ทำได้โดย แตะที่อุปกรณ์เลือก เสริมพลัง

2. เสริมพลัง มี 2แบบ คือ เสริมพลัง กับ เสริมพลังระดับสูง (ต้องการไอเทม 1 ชิ้นเพื่อเสริมพลัง หากไม่มี ใช้เพชร 100เม็ด)

3. เลือก เสริมพลัง จะเป็นการ สุ่มสเตตัสให้อุปกรณ์

4. เลือก เสริมพลังระดับ เป็นการสุ่มสเตตัสที่มากขึ้น (มีโอกาศได้ออฟสูงกว่า)

เสริมพลัง
LineBG
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.